When I really want something and things aren’t exactly going my way, I do this. I’m very used to always getting what I want. Men are weak for well dressed well mannered, well hung men.

The downside of this is that I don’t get all the things I need to get done, done. I feel like I should have been out with my next short story bundle already, new ebooks – new covers and extra material – new art work, and so on. The upside of it is that I have gotten my cock out a lot, and I have met a lot of hot men.

I need to get to work, but I’m busy getting blown, so you could say I’m busy doing nothing at all, and if there were money in it I’d be rich.

So far I’ve been comfortable with my nudity. Both at home, by the sea, at the beach, in the sauna, at the gym, where ever, and in my art.

So far it has been hell trying to get the new art published. The response is always fair and good, most seem to like the ideas, the execution and the artwork in it self. Is collages a hard thing to promote? Are the replies nice and friendly, and untrue?

On the other hand. I’ve been offered to strip in front of the camera for two magazines so far. I might do that instead. It’s easier?

Jag försöker!

Ibland är det svårt att vara en man: lätt hamnar en i nån macho skit som jag inte gillar, eller något sexistiskt skit som jag inte heller kan ta. Hålla på att trakassera män och kvinnor? Vad fan är det med det? VARFÖR ska män hålla på så där (annat än att va rövhattar?).

Ibland är det lätt. Att tillåta alla sorters maskulinitet och att lära känna sin inre kvinnlighet, stå emot och stå upp emot de mer dumma männen som går runt och säger seismiska saker om tjejer eller män eller queers eller transsexuella eller asexuella.

Ibland är det svårt. Att se ett par läckra byxor och pröva dem på, bara för att se att en ser löjeväckande ut i dem, när försäljaren frågar “är allt det där du” och ler åt din bula. Eller när du faktiskt tror att en större storlek gör dig till mer av en man.

Ibland är det lätt. Som när nån snubbe säger till dig att han vill knulla din lilla söta röv bakifrån, och eftersom du inte är sugen så säger du till honom att du har en större kuk och därför är det inte mer än rätt att du knullar honom även om du eventuellt riskerar att förstöra hans röv på grund av din storlek. 

Att va en man är en miljon saker. Och fler. Var inte en rövhatt.

Ibland är jag hård, kåt, visar upp kuken online.

Ibland är jag lätt, naken och stolt.

Ibland, JAG ÄR EN MAN.

 

For years I confused sex and love. I thought that the more sex you had, the more you were loved. I thought that I would be loved more, if I just had endless sex. But it doesn’t really work like that.

I never felt like that about my books or my art. If you don’t like it, that’s not the same as not liking me.

For years I didn’t love my self. Sex helped a bit. People liking my art, my texts, my cock, it did help. It still does help. Sometimes. Not every time I’m feeling down. But sometimes.

Anyways, husbands to be; I don’t know how to love you.

I’ve said it before. I will say it again:

Don’t blame me for being ‘gay’, blame dick for being delicious.

I’m trying!

Sometimes it’s hard being a man: usually it ends up in some macho shit that I don’t like, or some sexist shit that I can’t take either. Harassing men or women? What the fuck is up with that? WHY do men need to do that (other than to be asses?).

Sometimes it’s easy. Allowing all kinds of masculinity and recognizing your inner femme as well, standing up to those more stupid men that go about saying sexist things about ladies or men or queers or t:s.

Sometimes it’s hard. Seeing gorgeous pants and trying them on, only to find that you look ridiculous in them, when the salesperson asks “is that all you” smirking at your bulge. Or when you actually believe that a bigger size makes you more of a man.

Sometimes it’s easy. Like when some guy tells you they want to fuck your cute little behind, and since your not in the mood you tell him that you have a bigger dick and therefor should be fucking his ass though you might destroy it because of your size.

Being a man is a million things, and more. Don’t be a jerk about it.

Sometimes I’m hard, horny, flaunting my cock online.

Sometimes I’m easy, naked and proud.

Sometimes: I AM A MAN.

Ok. Some days I love having it visible. Now I just need to work out a bit so that my stomach looks as good as this too.

Writing isn’t always easy. I have too many unfinished manuscripts seeking my attention. I have troubles focusing on the one new thing I’m writing about. I always feel like I should have done more, been able to write more, instead of showing off my penis online, instead of being silly on Twitter.

Maybe it’s the weather: it’s been grey rain from a grey sky, the grey ground and the grey mentality of people when it’s been like this for 7 weeks. Today it actually felt like spring, 50F/10C of grey outside.

I hate winter. And it hasn’t even started yet. Here in Malmö the temperature has been hanging in it’s 50’s Fahrenheit or about 10 Celsius. And it’s grey. And it’s raining. The never ending forecast is grey skies with grey rain with a touch of grey dirt. But technically it’s still autumn because of the temperature being so high. Some years we don’t even get winters in Malmö, which I love, even if a few days of cold weather and snow could be nice if you’re under a thick blanket in front of a fire place or tv.

But it’s a great time for winter chores. I’ve cleaned out my closet and given away bags filled with clothes I never used to charity, I’ve cleaned out the flat, properly, even the cracks in the wooden floor.

Even parties during winter tend to be more exciting. I started this year with a bottle of Bollinger and a bunch of sexy men, hoping that that will set the standard for the rest of the year. But anyways please, let summer come soon.

En del män verkar fan tro att de har magiska penisar. Ni vet. De där rövhattarna som går runt o säger till muslimska kvinnor saker som “jag ska knulla dig kristen”. Den kvinnan kommer förmodligen inte alls att bli kristen, utan bara förnedrad, förolämpad, förorättad och våldtagen, äcklad och ärrad för livet. Eller de där snubbarna som håller på att berätta för lesbiska kvinnor “du kommer bli strejt om jag får knulla dig”. SOM OM. Bara släpp det! Alla kvinnor gillar inte kuk. Om du inte kan hantera det så är du inte en man!

Men. De där männen som tror att de har magiska penisar, kukar så magiska att de förändrar världar för dessa kvinnor? Från bara ett ligg, en smak av deras magiska pinne. Well, kvinnor, skicka dem till mig! Jag ska knulla dem med MIN magiska kuk och de kommer bli bögar! Sen kommer de inte störa er mer!

 

 

Some man sure must believe that they have magical penises. You know, those jerks that tell muslim women shit like “if I fuck you you’ll turn christian”. Most likely that woman will not turn christian at all, but be repelled and appalled and scared for life. Or those dudes that tell lesbian women “you’ll turn straight if I fuck you”. As if. Just get over it that some women aren’t into cock. If you can’t handle that then you are not a man.

But. Those men believe that they have magical penises, that can change the world for these women? Just from a fuck, a taste of their magic penis. Well, ladies, send them to me. I’ll fuck them with my magic cock and they’ll turn gay. Then they won’t bother you no more. 

Some man sure must believe that they have magical penises. You know, those jerks that tell muslim women shit like “if I fuck you you’ll turn christian”. Most likely that woman will not turn christian at all, but be repelled and appalled and scared for life. Honestly, a dude said that to a friend of mine the other day.

Or those dudes that tell lesbian women “you’ll turn straight if I fuck you”. As if. Just get over it that some women aren’t into cock. If you can’t handle that then you are not a man.

But. Those men believe that they have magical penises. Penises that can change the world for these women! Just from a fuck, a taste of their magic penis. Well, ladies, send them to me. I have a magic penis too! I’ll fuck them with my magic cock and they’ll turn gay. Then they won’t bother you no more.

Förbli naken.

Jag startade min första tumblr i september 2011. Innan dess hade jag testat att lägga upp nakenbilder på GuysWithiPhones.com. Det var såklart bilder utan ansikte. Så var den första tumblrn också. Bilder på kuk men utan ansikte. När jag stängde min första tumblr i januari 2012 hade jag fått runt 17.000 visningar under endast december månad och jag var med på en storkukslista: the Calboner XL Cock Ring.

Jag var fascinerad, förälskad, och rädd. Att bli så stor, publik, så snabbt, känd, lockande och skrämmande samtidigt. Tänk om nån kände igen mig? Va? Men jag antar att det aldrig var en option att sluta. Jag skaffade en profil på LPSG.org och på Dudesnude.com, blev ett Butthead på ButtMagazine och fortsatte lägga upp bilder på GuysWithiPhones.com.

För att bli större så försökte jag sända in nakna foton till en handfull magasin. En del svarade aldrig, andra var “thrilled” och “excited” och “impressed”, och jag blev erbjuden att göra utvik. Eftersom jag inte bor i USA så gjorde jag aldrig det, men en närbild av kuken blev ändå publicerad i HandbookMenMagazine.

I juni 2012 startade jag en ny tumblr  – omedelbart upp-plockad på storkukslistan – och återpostade och rebloggade några av de gamla fotona. Så här långt, runt 80.000 visningar. Sedan januari 2013 har jag också blivit lite mer naken på min egen hemsida, under mitt eget namn, visar er både min konst, mina tankar på saker och ting och min penis.

Responsen har varit överväldigande. Jag är mycket tacksam över att ni gillar både min hjärna, mina klumpiga och långrandiga formuleringar och rantar, min konst, mina skriverier, böcker likväl som min kuk. Tack ska ni ha!

Inga byxor är de bästa byxorna! Och det säger jag inte bara för att jag älskar min Myanmar-longyi.

I am a man.

Or: I’m trying!

Sometimes it’s hard being a man: usually it ends up in some macho shit that I don’t like, or some sexist shit that I can’t take either.

Sometimes it’s easy. Allowing all kinds of masculinity and recognizing your inner femme as well, standing up to those more stupid men that go about saying sexist things about ladies or men or queers or t:s.

Sometimes it’s hard. Seeing gorgeous pants and trying them on, only to find that you look ridiculous in them, when the salesperson asks “is that all you” smirking at your bulge. Or when you actually believe that a bigger size makes you more of a man.

Sometimes it’s easy. LIke when some guy tells you they want to fuck your cute little behind, and since your not in the mood you tell him that you have a bigger dick and therefor should be fucking his ass though you might destroy it because of your size.

Being a man is a million things, and more. Don’t be a jerk about it.

Sometimes I’m hard, horny, flaunting my cock online.

Sometimes I’m easy, naked and proud.

Sometimes: I AM A MAN.

thenakedauthor:

the naked author: I am.

 

Stay bare.

I started my first tumblr in September 2011. Before that I had just tried going bare on GuysWithiPhones.com. It was a no-face shot, as was the first tumblr too: cock and no face. When I shut the first tumblr down in January 2012 it had got roughly 17.000 views in December only and was on the Calboner XL Cock Ring.

I was thrilled, and loved it, and scared, going to big, public, be known was enticing and scary at the same time. What if some one I knew recognized me? But I guess quitting was never an option. I created profiles on LPSG.org and on Dudesnude.com, joined the buttheads on ButtMagazine, and uploaded more pics on GuysWithiPhones.com.

To make it bigger I tried out sending naked photos to a handful of magazines, some never responded, some were thrilled and offered me to do spreads on paper. Since I don’t live in the US I never went through with actually doing any, but a close up cock shot was published in Handbook Men Magazine.

In June 2012 I started a new tumblr – instantly on the XL Cock Ring – and reposted and reblogged some of the old photos. At this moment roughly 80.000 views so far. Since January 2013 I have also turned more into being naked on my homepage, under my own name, showing you both my artwork, my thoughts on things and my penis.

The response has been overwhelming. I’m very grateful that you like both my mind, my rantings, my art, and my writings as well as my cock. Thank you!

No pants are the best pants. And I’m not just saying that because I love my Myanmar-longyi.

Stay bare.

I started my first tumblr in September 2011. Before that I had just tried going bare on GuysWithiPhones.com. It was a no-face shot, as was the first tumblr too: cock and no face. When I shut the first tumblr down in January 2012 it had got roughly 17.000 views in December only and was on the Calboner XL Cock Ring.

I was thrilled, and loved it, and scared, going to big, public, be known was enticing and scary at the same time. What if some one I knew recognized me? But I guess quitting was never an option. I created profiles on LPSG.org and on Dudesnude.com, joined the buttheads on ButtMagazine, and uploaded more pics on GuysWithiPhones.com.

To make it bigger I tried out sending naked photos to a handful of magazines, some never responded, some were thrilled and offered me to do spreads on paper. Since I don’t live in the US I never went through with actually doing any, but a close up cock shot was published in Handbook Men Magazine.

In June 2012 I started a new tumblr – instantly on the XL Cock Ring – and reposted and reblogged some of the old photos. At this moment roughly 80.000 views so far. Since January 2013 I have also turned more into being naked on this tumblr, under my own name, showing you both my artwork, my thoughts on things and my penis.

The response has been overwhelming. I’m very grateful that you like both my mind, my rantings, my art, and my writings as well as my cock. Thank you!

Re.Defining my self.

Remember this post on my tumblr: part 28? I mentioned I have another blog. Just cock.

I’m thinking of letting you know about that blog in the future.

Perhaps it’ll be a nice Christmas thing to do. And be cocky about it.

Jag håller på att återskapa mig själv. ÅTERskapa VEM jag är. VAD jag är. VARFÖR jag är. Jag är inte densamma som jag var för några få år sen. Inte samma som när jag var ett barn eller en tonåring. Jag är mig själv, nu.

Jag har börjat skriva en liten historia, lite som en story of my life, en journal, eller dagbok kanske. Än så länge bara runt 80 inlägg, mestadels om mig själv när jag är näck eller om min kuk. Läs den på eget bevåg. Jag är mig själv. Naken. Avskalad. Bara jag.

Och självklart pratar jag inte bara kuk, även om det är massa kuk i bilderna, så en varning: NSFW.

 

 

I’m re-defining my self. Re-inventing WHO I am. What I am. Why I am. I’m not the same as a few years ago. I’m not the same as when I was a child or teen. I am my self, now.

I’ve been writing a story, kind of the story of my life, or a journal, or diary if you will. So far about 80 entries, mostly about me being naked or my cock. Read at will. I am my self, naked, bare, just me.

Of course I’m not only talking cock, there is a lot of cock going on in the images, so beware: not safe for work.

My holiday is coming up soon. And I’m traveling to countries that aren’t that easy going about being naked in public. I won’t be able to tan naked, to swim nude, and perhaps that’s not a mistake, but it’ll be a bit strange to have to always wear clothes. I won’t get to see sights like this for instance.

 

En av mina strejta vänner är en sån kukretare. På sätt o vis så tänker jag att vi förmodligen är lika varandra i det här. Vi tränade tillsammans tidigare, så jag noterade hur han betedde sig då. Och nu. Alltså. Jag är ju inte blyg eller så, jag är killen som slänger kläderna på golvet och handduken över axeln, stolt exponerar jag alla mina godsaker i omklädningsrummet så att alla som vill kan kasta en blick på mig. Och min vän är inte heller buskablyg. Förr i tiden, när vi var ute o gjorde stan badade vi näck i fontäner eller skrek ut en utmaning: “visa den” och den andra gjorde det alltid: ner med dragkedjan och ut med slaka penisen. Roligt då i alla fall. Men på gymmet, han är bara en kukretare, och som alla vet kan de vara luriga de där kukretarna: en tror en har scorat, men nej, det är bara den strejta kukretaren som står där i duschen och gillar att få uppmärksamhet från gaykillar.

Min vän tvålar in sig helt analt, långsamt, dröjsamt, hela kroppen och särskilt kuken. Halvhård så ser han till att alla ser att han håller på att bli halvhård. Alltså: vanligen är denna halvhårda kuk en varning till oss bögar i duschen. Jag menar, ärligt, kom igen, en bög som blir halvt hård i duschen är omöjligt! Alla år av att vara rädd för att bli hård i skolan, under fotbollsträningen, på gymmet, överallt, har permanent skadat oss. Jag skulle aldrig våga bli halvhård på det sätt som min vän blir det. Sen har vi den andra typens kille, som inte är en kukretare utan en show off. Ibland blir de också halvhårda eller får full erektion i duschen, eller åtminstone fick de det där vi tränade, och såklart i bastun också. De männen blir inte hårda för att andra ska gilla det.. de blir hårda.. för att imponera? För att visa vem som är alfahannen i flocken. Ärligt talat förstår jag mig inte på dem. Och jag tror inte att de fattar att andra blir hårda av att de är hårda. Att få stånd bredvid en sån i bastun får dem bara att tro att en är en strejt konkurrent.

Jag borde skriva en berättelse om min vän.

 

One of my straight friends is a true cock teaser. In a way I guess we are kind of alike concerning this. We used to work out together earlier, so I observed his behavior at the gym back then. Now. I’m not shy or anything, I’m the kind of guy that pulls everything off in the locker room and throw my towel over my shoulder, proudly flaunting my goods for all that want to take a look. And he’s not shy either, back then, when out partying downtown we skinny dipped in fountains, or simply called a dare: “show it” and the other always did: zipped down and showed the flaccid goods. And that’s all good fun. But at the gym, he’s just a cock teaser, and those guys can be tricky: you think you’ve scored, but no, that’s just the straight cock teaser in the shower, liking the attention from gay men.

My friend would soap up his whole body and especially his cock totally anally. Going semi he would make sure that everyone sees he’s getting a semi erection. Usually this semi show off is a cock teaser warning to the gays in the shower. I mean, come on, a gay getting a semi in the showers is impossible. All those years of being afraid of getting hard during school, soccer, work outs, has permanently damaged us. I could never get hard or even semi in the showers like my friend. Then we have another male type, that are not cock teasers but just showing off. They too sometimes get semi or hard in the showers, or at least they did at the gym we went to, and in the sauna too. Those men don’t get hard for others to like it, they get hard.. to impress? To show who’s the alpha male in the group. Honestly I don’t understand them. And I don’t think that they understand that some get hard from them being hard. Getting an erection next to them in the sauna just makes them think you are a straight competitor.

I should write a short story about this friend of mine.

Pictures of penises.

This I like. I need to fill my home with this kind of art.

A masculine guy in a dress or high heels.

Not completely sure why, but it really works for me. Yet this isn’t queer at all. He looks so masculine all the time, not queer at all.

deathanddumb:

Yes Pavel Petel!

Allt hör samman. Jag har fotografier av mig naken på communities, det är helt enkelt en del av mitt sexliv (jag gillar att visa upp mig), det är en del av den jag är (och människor verkar gilla stora saker). Ändå hatar jag när folk stjäl dem och använder dem.

Men. Jag har bestämt mig för att det får vara okej. Jag tycker om att hänga naken och har inga problem med min eller andras nakenhet. Och har en bilder på nätet så kommer det att hända: det är ganska oundvikligt. Jag tycker inte att någon ska behöva skämmas för sin kropp, sin sexualitet, så länge det inte skadar någon annan. Jag skäms inte. Jag är här, den jag är, jag är queer och nu har ni sett min kuk. Oroa er inte. Jag tänker inte hålla på att visa den hela tiden.

Samtidigt: kuken är redan ute. På nätet. Så istället för att hålla på att stänga ner andra bloggar, eller få bilderna nerplockade (som jag har gjort tidigare) så har jag bestämt mig för att jag ändå ÄGER. Jag kan till och med lägga upp bilderna på min tumblr om jag skulle vilja. Utan att skämmas.

So it’s sex and lust to start with, and a love and hate game in the end.

And in lust we trust. AjohanXXX såklart helt säkra för arbetsmiljö.

I feel like this some days. A saint. With guns.

I’m a well behaved dude. Nice, polite, a good co-worker, a family man so to speak, owning my home, writing fancy poetic books, getting scholarships and grants, but at the same time, a radical mind, a queer man, poly-amour and making art of my cock, showing off my cock online.

I second that. On my mind every effin’ minute. I think everyone does it.

deathanddumb:

This is really important. You have NO idea how much i do this, I am always wondering how big guys cocks are. This is like my brain scan, I’m just thinking about how big guys cocks are. i’m a terrible person. Dick is fucking ace.

Sent some art to them, they didn’t even reply. Fuck Mary.

[Mary is a magazine for the modern gay gentleman.]

I like churches. I like neon colors, I like art like this.

Even Jesus seems cool if you follow my trace of thought here: as far as I am concerned religion can be queer. Just look at it this way: queer baby Jesus HAS TWO FATHERS and one mother, not counting that Holy Spirit that does the hard work. Both Joseph and God are his fathers, both gracious enough not to pluck the flower of the Virgin mother Mary. Isn’t that a very queer idea, two fathers and a virgin mother?

It means: two fathers is good. Or perhaps it means that at least one in every healthy relationship should be a virgin.

It’s going to take for ever if you want to see my HARD wood. I’m comfortable showing it flaccid, being naked, making art out of it under my name now, but hard.. might take a while yet.

Finally I’ve been to Spain this year. I have a thing: I want to visit all European countries.

I’m using some of the photos I took in Barcelona as motives for my next set of artworks.

And I saw such a huge cock on a man, I just couldn’t believe it.

Lately I’ve been opening my windows, sitting in a chair like this, tanning in the house. I’m just too lazy to even go outside on the yard.

Out on the yard I’d have to wear speedos, to the least, so it’s better to just sit inside and tan. I need a holiday soon. Haven’t had time off in a year now.

Accidentally naked when my man got back to the house and opened the door – so that our neighbor that also just got back home saw me like this.

My poor neighbor and my poor mail man have seen me in most states. Embarrassing at times, not so embarrassing at other times. It’s all in their reactions.

My friends always told me that if all fails, if all goes to hell, down the drains, if I loose my job, people don’t buy my books, or my art for that matter, that when it is all gone to nothing: I can just resort to porn.

Don’t you have to be hung like this to do porn?

I’m not asking because I think so, actually some magazines have, since tumblr-stardom, asked me to do a photo shoot with them.

 

It’s all connected. I have naked photos on gay online communities, it’s simply part of my sex life (I like showing it), and part of who I am (and men seem to like huge things). Yet I really hate it when people steal them and use them.

But. I’ve come to terms with that it happens, It’s pretty much unavoidable. And I don’t think anyone should be ashamed for their sexuality as long as it’s not hurting other people, I know I’m not ashamed. I’m here, I*m queer, get used to seeing my cock (I’m not going to flaunt it all the time).

Though: it’s already out there. So instead of trying to shut other blogs down, or have my pics taken down (like I have done) I decided that I OWN those pics of me and can choose to put it on my tumblr. Without feeling ashamed. So it’s sex and lust to start with, and a love and hate game in the end.

And in lust we trust. AjohanXXX obviously very unsafe for work.

I’m from the West Coast of Sweden. I miss doing things like this. Sailing, boating, out to sea, removing all clothes. Skinny dipping in the deep sea.

Still: I’d hate living out on a small island where everyone knows everything about you. I’m more comfortable in the city.

Bought a new pair of jocks just before we travelled to Barcelona the other weekend. They are the best.

Plus it’s really the only way to make a suit look nice to have them underneath.

Spent a lot of time on my stomach today.

I was at the beach with a straight friend I don’t know that well. Like one of the few that actually haven’t seen me naked. Before today. I mean, we’re all relaxed Swedes here, so we went to the naked beach of course.

I was reading mostly. But then he wondered why I only tanned the back. I was like, uhm, kind of a boner going on here. He laughed and said he never had thought of me as a dude that was ever shy about anything.

I don’t think of my self as a shy person, but I can be a bit reserved, and well, cautious perhaps, I’ve scared a straight guy or two in my day. I looked at him and said: so you are ok with my hard on? He said: Look, I’ve already seen a few here today, I even went semi earlier, just before I jumped into the ocean, so just hit me.

So I rolled over.