~

~

Ängeln; Erato ingick delvis i novellsamlingen En grundläggande anatomisk harmoni, men i ett nedkortat, förenklat format. Här återfinns hela novellen, med olika berättarröster, olika delar av staden och dess invånare.

I novellen undersöks det sakrala, det köttsliga, det mänskliga. Utifrån detta byggs en novell i korta stråk, där berättarrösten ömsom växlar mellan Erato, Staden, Eratos motspelare Kirko, och det universella vetandet, samtidigt som mänskligheten långsamt går under av lust, klimat och konsumtion.

~

Planström Books, som e-bok [2017] ISBN: 978-91-984117-0-6

~