Rubriken skulle kunna vara mäns rätt till lika lön, för alla har rätt till samma lön för samma arbete.

Men kvinnor har fortfarande bara cirka 86 procent av mannens lön. År 2013! Fatta vilket bajsland vi lever i, där den allmänna synen tydligen är att detta är ok. Och ni letar bevis för att Sverige är ett patriarkat? Det känns ju inte så troligt att kvinnorna själva bestämt att det ska vara på det här sättet.

Undersökningen finns här för er som vill läsa den.

Varje gång jag anställts och chefen sagt “du får samma lön som dina manliga kollegor” har jag känt mig som en förrädare men inte vågat säga ifrån. Nästa gång tänker jag be att få samma lön som “kvinnliga kollegor” och sedan ställa till ett helvete på grund av olik lön för samma arbete. På min nuvarande arbetsplats är lönen samma för män och kvinnor på samma tjänst. Så borde det vara överallt.

Jag har talat för mig någon gång, stått för vad jag tycker och som borde vara självklart, lika lön för lika arbete: de flesta chefer (män) har bemött detta med ett “klart du har rätt höhö”, men det är svårt att kämpa mot patriarkatet och vara man samtidigt på grund av att andra män tror du är på “deras” sida. Självklart. Alla med pille tänker exakt likadant. En häpnar ju. My godness.

På ett annat tidigare arbete hade vi individuell lönesättning. Det fungerade så där. Eller för mig fungerade det bra på grund av jag talade väl för mig själv och varför just jag skulle ha den lön jag tyckte jag förtjänade, och chefen kan ha tänkt utifrån vad andra män hade på den tjänsten. Alltså fick jag högre lön än mina kollegor dels utifrån att vara killen med pillen, men också utifrån att kunna snacka för sin sak. När det blev allmänt känt tyckte kollegor som jobbat där i tjugo år längre än mig att det var bullshit att jag skulle ha högre lön, kvinnorna stod på sig för att iaf komma upp till männens nivå och det hela slutade med att min chef gav med sig och gav alla en ny högre och lika lön. Alltså höjdes allas lön på grund av att en person vågade stå på sig.

86 procent av lönen. Kvinnor, när ni jobbat 86 timmar så lägg ner, arbetsvägra, fika eller gå hem resterande 14 timmar av de hundra som män jobbar. Att jobba lika länge som en man för lägre lön är inte värt det. Och män, snälla, i nästa löneförhandling säg att ni vill ha noll procent i årlig löneförhöjning och ge den istället till kvinnorna. Att vi inte har lika lön för lika arbete i det här landet borde få oss alla att skämmas. Och ni som jobbar på arbetsplatser där alla har lika lön för samma tjänst: fira, ni är undantaget som bekräftar regeln.